kosimby na ranong apr 2018 1

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”ตามโครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) บริเวณสวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี

kosimby na ranong apr 2018 2

kosimby na ranong apr 2018 3

kosimby na ranong apr 2018 4

kosimby na ranong apr 2018 5

kosimby na ranong apr 2018 6

kosimby na ranong apr 2018 7

kosimby na ranong apr 2018 8

kosimby na ranong apr 2018 9

kosimby na ranong apr 2018 10

kosimby na ranong apr 2018 11

kosimby na ranong apr 2018 12