sf cinema phuket 1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการจัดหารายได้ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจน ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเดินพรมแดงด้วยชุดพื้นเมืองภูเก็ตในพิธีเปิดนิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ในส่วนภูมิภาค เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อวงการภาพยนตร์ไทย โดยในงานมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงศิลปินนักแสดง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

sf cinema phuket 2

sf cinema phuket 3

sf cinema phuket 4

sf cinema phuket 5

sf cinema phuket 6