1

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" ณ ม.ราชภัฏพระนคร ในการนี้มี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการจัดพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการสรุปผลงานภายใต้ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎที่น้อมนำพระราโชบายโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ได้รับพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฎได้ดำเนินโครงการต่างๆ ไปแล้ว 209 โครงการ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ การแสดงสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ โครงการ "10 ความดีเพื่อราชา ราชภัฎอาสา ทำเพื่อแผ่นดิน" โดยได้เปิดให้ผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศลงทะเบียนออนไลน์เป็นจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน 10 รูปแบบ อาทิ รักษาความสะอาดของสวยน้ำใสใส่ใจผู้สูงอายุ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาแล้วกว่า 200,000 คน

2

3

4

5

6