pkru president 11 sep 2018 8 1

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี"พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี"เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ในการนี้มีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ ,ภาคเอกชน,ประชาชนเข้าร่วม

pkru president 11 sep 2018 8 2

pkru president 11 sep 2018 8 3

pkru president 11 sep 2018 8 4

pkru president 11 sep 2018 8 5

pkru president 11 sep 2018 8 6