IMG 0244 Medium

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง, นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

IMG 0224 Medium

IMG 0236 Medium

IMG 0218 Medium

IMG 0200 Medium

IMG 0196 Medium

IMG 0248 Medium