IMG 0288 Medium

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) บริเวณสวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

IMG 0284 Medium

IMG 0360 Medium

IMG 0336 Medium

IMG 0346 Medium

IMG 0382 Medium