OK 59323713 2178859232234634 2751241631888834560 o

 

ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมปลงผม,มอบผ้าไตรและแห่นาครอบอุโบสถ ใน โครงการในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ   โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสดังกล่าว นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ได้เข้าพิธีอุปสมบทร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 84 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

OK timeline 20190502 100623

OK IMG 0281

OK 59441639 2178860268901197 2117182666611621888 o

OK 59211517 2178860355567855 7796695488668893184 o

OK S 38740054