เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (NBT)

IMG 5582