DSCF7568

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ ศาล,ทหาร,ตำรวจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

1

DSCF7577

DSCF7621

DSCF7629

DSCF7635

DSCF7635

DSCF7641

DSCF7650

DSCF7697

DSCF7703

DSCF7708

DSCF3360

DSCF3374

DSCF3379

DSCF3392

DSCF3402

DSCF3424

DSCF3442