futsal fa thailand 1
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ “นายพีรวัฒน์ ขาวทอง” เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้ารับประกาศนียบัตรจากการผ่านการอบรมคอร์ส AFC Futsal Coaching Course Level 1 และคอร์ส FA Thailand Futsal Introductory Course จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FA Thailand) โดยมี พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธานฝ่ายพัฒนาฟุตซอล นายอนุสรณ์ พิมงา ประธานฝ่ายพิจารณามารยาทและข้อประท้วงกีฬาฟุตซอล นายยศวัศน์ ดำรงกุลวิศิษฏ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกีฬาฟุตซอล ตลอดจน บุคลากรในวงการกีฬาฟุตซอลเข้าร่วม
 
futsal fa thailand 2
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ “นายพีรวัฒน์ ขาวทอง” เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้ารับประกาศนียบัตรจากการผ่านการอบรมคอร์ส AFC Futsal Coaching Course Level 1 และคอร์ส FA Thailand Futsal Introductory Course จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FA Thailand) โดยมี พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธานฝ่ายพัฒนาฟุตซอล นายอนุสรณ์ พิมงา ประธานฝ่ายพิจารณามารยาทและข้อประท้วงกีฬาฟุตซอล นายยศวัศน์ ดำรงกุลวิศิษฏ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกีฬาฟุตซอล ตลอดจน บุคลากรในวงการกีฬาฟุตซอลเข้าร่วม ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมในคอร์ส AFC Futsal Coaching Course Level 1 จะสามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตซอลลีกสูงสุดภายในประเทศและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติได้ ส่วนผู้ที่ผ่านหลักสูตร FA Thailand Futsal Introductory Course จะสามารถทำหน้าที่ในฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1 หรือเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในฟุตซอลลีกสูงสุดภายในประเทศได้ นายพีรวัฒน์ กล่าวว่า “ในปัจจุบันตนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอล ม.ราชภัฏภูเก็ต และได้ร่วมทำงานเป็นสตาฟโค้ชให้กับทีมฟุตบอลในระดับจังหวัด การผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นทั้ง 2 คอร์สของ FA Thailand ตนหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาระบบการฝึกสอนกีฬาฟุตซอลให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกระดับในด้านสมรรถนะร่างกาย เทคนิคการเล่นในระดับสูง รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดทักษะกีฬาฟุตซอลให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นได้อีกทาง ขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา ที่สนับสนุนและมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้”
 
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมในคอร์ส AFC Futsal Coaching Course Level 1 จะสามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตซอลลีกสูงสุดภายในประเทศและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติได้ ส่วนผู้ที่ผ่านหลักสูตร FA Thailand Futsal Introductory Course จะสามารถทำหน้าที่ในฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1 หรือเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในฟุตซอลลีกสูงสุดภายในประเทศได้
 
นายพีรวัฒน์ กล่าวว่า “ในปัจจุบันตนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอล ม.ราชภัฏภูเก็ต และได้ร่วมทำงานเป็นสตาฟโค้ชให้กับทีมฟุตบอลในระดับจังหวัด การผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นทั้ง 2 คอร์สของ FA Thailand ตนหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาระบบการฝึกสอนกีฬาฟุตซอลให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกระดับในด้านสมรรถนะร่างกาย เทคนิคการเล่นในระดับสูง รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดทักษะกีฬาฟุตซอลให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นได้อีกทาง ขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา ที่สนับสนุนและมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้”
 
futsal fa thailand 5
 
futsal fa thailand 6
 
futsal fa thailand 7