1

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม ปลูกใจ ปันรักษ์ ราชภัฏเทิดพระบารมี ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) และต้นแคแสด ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ บริเวณประตูด้านหลัง ม.ราชภัฏภูเก็ต

2

3

4

5

6