มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016
วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ดูรูปภาพเพิ่มเติิม

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5