Untitled 2     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการพัฒนาแผนด้านการบริการวิชาการ

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม....

  • บริการออนไลน์

banner rdi

banner conf

banner 006

009

 PKRU conference