Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง