เมนู

วันขุนเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

S 5980263

ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษา คณาจารย์ ผู้จัดการทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทั้งสิ้น 4 เหรียญ แบ่งเป็น 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาปันจักสีลัต อยู่ในอันดับที่ 42 จาก 111 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเภท ได้แก่ เปตอง ฟุตซอล เซปักตะกร้อ กรีฑา คาราเต้โด แฮนด์บอล แบตมินตัน และ เพาะกาย สำหรับการจัดแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล และขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

S 5980261

S 5980264

S 5980266

S 5980267

S 5980269

S 5980271

S 5980272

S 5980273

S 5980274

S 5980275

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top