เมนู

(4 ส.ค. 2563) บรรยายพิเศษออนไลน์ "ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ผิดจรรยาบรรณ"

  • พ.ค. 10, 2563
  • 331

pkru logo medium 1

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรม "ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ผิดจรรยาบรรณ"

สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วันที่ : 4 สิงหาคม 2563

เวลา : 13.00 น.-16.30 น.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรม "ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ผิดจรรยาบรรณ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Top