เมนู

(23 ม.ค. 63) พิธีไหว้มุทิตาสักการะ "วันเลิศโภคารักษ์"

  • พ.ย. 01, 2562
  • 60

Logo

วันที่ : 23  ม.ค. 63

เวลา : 07.30 น.

สถานที่ :  อนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะ "วันเลิศโภคารักษ์"  ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น.-10.00 น. ณ  ม.ราชภัฏภูเก็ต

Top