เมนู

PKRU EXPERT : พบกับ ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง Wall Art อุโมงค์ทางลอดของโรงแรม InterContinental Phuket Resort

  • ก.พ. 27, 2563
  • 1148

Top