วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 15:01

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

Written by

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว  (คลิกอ่านประกาศ)


บัญชีรายชื่อ

-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขาวิชาการตลาด 

-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

-สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

 

ศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว  (คลิกอ่านประกาศ)


บัญชีรายชื่อ

-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Read 2978 times