Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 03.06.2017 - 4:30 pm 03.10.2017
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.