Calendar:
PKRU Event
Date:
5:30 pm 02.23.2017 - 7:30 pm 02.24.2017
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด อบรม "ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาการใช้งาน google site" ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/w5YiaK ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

Location information