Calendar:
PKRU Event
Date:
02.19.2017 1:00 pm - 5:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัด โครงการประกวด "ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information