Calendar:
PKRU Event
Date:
03.24.2017 9:00 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information