Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด "พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information