Calendar:
PKRU Event
Date:
03.29.2017 8:30 am - 2:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

หมวดการศึกษาทั่วไปจัด ตลาดนัดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559

ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information