Calendar:
PKRU Event
Date:
03.30.2017 5:30 pm - 10:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัด คอนเสริตแสด-ดำฮัมเพลง ครั้งที่ 11 ตอน มนตราอันดามัน แสดดำคีตการ สราญเพลงแห่งราชัน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information