Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 05.16.2017 - 4:30 pm 05.19.2017
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ "สารสินเกมส์ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information