Calendar:
PKRU Event
Date:
04.23.2017 9:00 am - 1:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัววันสงกรานต์" ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information