Calendar:
PKRU Event
Date:
04.22.2017 9:00 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

กรมขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการหน่วยอบรมถาคทฤษฏี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information