Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 05.22.2017 - 4:30 pm 05.24.2017
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information