Calendar:
PKRU Event
Date:
05.25.2017 2:30 pm - 4:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ่าหลวงในการศึกษาดูงาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information