Calendar:
PKRU Event
Date:
07.21.2017 10:30 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดเปิดซองของผู้สมัคร และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 136 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

Location information