Calendar:
PKRU Event
Date:
08.19.2017 8:00 am - 9:00 am
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560

เวลา 08.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Location information