Calendar:
PKRU Event
Date:
09.18.2017 8:00 am - 3:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. 

ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

Location information