Calendar:
PKRU Event
Date:
09.14.2017 7:30 am - 8:30 am
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

ในวันที่ 14  กันยายน 2560 เวลา 07.30 - 08.30 น.

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Location information