Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัด “ตลาดนัดแรงงานอาเซียนด้านการโรงแรมและที่พัก”

Location information