Calendar:
PKRU Event
Date:
11.09.2017 8:30 am - 4:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.50 น. ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร 13) 

Location information