Calendar:
PKRU Event
Date:
02.02.2018 8:30 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

Location information