Calendar:
PKRU Event
Date:
05.22.2018 10:00 am - 11:30 am
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง "ความร่วมมือทางวิชาการ" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

Location information