Calendar:
PKRU Event
Date:
06.19.2018 8:30 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information