Calendar:
PKRU Event
Date:
07.23.2018 9:00 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมสัมมนาศึกษาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

Location information