Calendar:
PKRU Event
Date:
07.16.2018 8:30 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information