Description

การประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information