Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประกวดแข่งขันดนตรีไทย "ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี" ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information