Calendar:
PKRU Event
Date:
02.13.2019 9:00 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

วันราชภัฏ 62 "คนของพระราชา"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด "วิทย์สืบสานลานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น"

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ

Location information