Calendar:
PKRU Event
Date:
02.14.2019 8:00 am - 9:00 am
Location:
Author:
PR PKRU

Description

วันราชภัฏ 62 "คนของพระราชา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิะีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.09 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Location information