Calendar:
PKRU Event
Date:
04.23.2019 1:30 pm - 3:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภุเก็ต จัดกิจกรรม "นัดพบแรงงาน (Job Fair) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562" ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information

ศูนย์ประชุม PKRU

Country:
ประเทศไทย