Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต

***หมายเหตุ : กำหนดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ชั้น 1 ห้องรับรองอาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information