Calendar:
PKRU Event
Date:
05.16.2019 8:30 am - 12:00 pm
Author:
PR PKRU

Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทคัดเลือกทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมิ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต