Calendar:
PKRU Event
Date:
05.16.2019 2:00 pm - 3:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธีประเทศสีเขียว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information